Ακτινολογικός Έλεγχος

Οι ακτινογραφίες που χρησιμοποιούνται στην Οδοντιατρική είναι: οπισθοφατνιακές, δήξεως, πανοραμική, πλάγια κεφαλομετρική, οπισθοπρόσθια κεφαλομετρική, υπολογιστική τομογραφία.

Συχνά χρησιμοποιούμενες ακτινογραφίες