Γναθοχειρουργική

Η ειδικότητα της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής περιλαμβάνει την διάγνωση και την θεραπεία παθήσεων της περιοχής του στόματος, της κεφαλής και του τραχήλου. Αποτελεί πλέον ειδικότητα της οδοντιατρικής αλλά και της ιατρικής.

Ασκείται τόσο σε επίπεδο ιατρείου, με τοπική αναισθησία αλλά και σε νοσοκομειακό επίπεδο με γενική αναισθησία ή μέθη. Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός αποτελεί πλέον απαραίτητο συνεργάτη σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο οδοντιατρικής φροντίδας.

Ο γναθοχειρουργός σε συνεργασία με τους θεράποντες οδοντιάτρους του ασθενή αντιμετωπίζει τα χειρουργικά περιστατικά που προκύπτουν.

Μετά την εκτίμηση του ασθενή και την ενημέρωση του για το είδος την διάρκεια και τους πιθανούς κινδύνους/επιπλοκές αλλά και τους θεραπευτικούς στόχους της επέμβασης προχωρά υπό τοπική αναισθησία στην τέλεσή της.

Κύριο μέλημα του είναι η εκτέλεση γρήγορων και ανώδυνων επεμβάσεων ώστε να ελαχιστοποιείται το άγχος και η ταλαιπωρία του ασθενούς.

Λαμβάνει μέριμνα ώστε η περιεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθησή του ασθενούς να οδηγεί σε γρήγορη ανάρρωση χωρίς επιπλοκές και μεριμνά επίσης ώστε η ταχύτητα να μην είναι ποτέ εις βάρος της ποιότητας ή της τήρησης των κανόνων υγιεινής και αντισηψίας.

Τι κάνει ο γναθοχειρουργός

Σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου

Αντιμετωπίζει χειρουργικές παθήσεις των γνάθων αλλά και των περιστοματικών μαλακών μορίων όπως:

 • Εξαγωγή έγκλειστων δοντιών.
 • Εξαγωγή δοντιών των οποίων η αφαίρεση δεν είναι εύκολη
 • Αφαίρεση κύστεων και μικρών όγκων των γνάθων.
 • Ακρορριζεκτομές.
 • Τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.
 • Αναπλήρωση ελλειμμάτων μαλακών και σκληρών ιστών με μοσχεύματα (οστικά-ιστικά).
 • Αφαίρεση βλαβών του δέρματος του προσώπου.
 • Αποκάλυψη έγκλειστων ή αγκυλωμένων δοντιών για ορθοδοντικούς λόγους.
 • Αφαίρεση χαλινών για ορθοδοντικούς λόγους.
 • Αντιμετώπιση εκτεταμένων φλεγμονών-αποστημάτων.
 • Λήψη βιοψιών.
 • Τέλος αντιμετωπίζονται ασθενείς με βεβαρημένο ιατρικό ή ψυχολογικό ιστορικό.

Σε νοσοκομειακό επίπεδο

Αντιμετωπίζονται:

 • Ορθογναθικές επεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της σχέσης των γνάθων, της οδοντικής λειτουργίας και της αισθητικής του προσώπου.
 • Ογκολογική χειρουργική.
 • Επεμβάσεις αποκατάστασης ελλειμμάτων.
 • Ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας απαιτεί νοσοκομειακό περιβάλλον και ιατρική παρακολούθηση.
 • Ασθενείς με έντονη φοβία ή αντανακλαστικά.
 • Επεμβάσεις όπου επιλέγεται από τον ίδιο τον ασθενή γενική αναισθησία (όπως αφαίρεση φρονιμίτων).