Εμφυτεύματα

Τα οστεοενσωματούμενα οδοντιατρικά εμφυτεύματα (dental implants) αποτελούν τη τελευταία λέξη της Οδοντιατρικής στον τομέα της αντικατάστασης χαμένων δοντιών.

Είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο ώστε να μην φθείρονται ή να προκαλλούν αλλεργίες και τοποθετούνται στο οστό των γνάθων με χειρουργική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία.

Η ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων στην οδοντιατρική επιστήμη αποτέλεσε «επανάσταση» από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Με τα εμφυτεύματα μπορούμε να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε έλλειψη δοντιών με μια ακίνητη προσθετική εργασία, την οποία ο ασθενής αισθάνεται σαν τα φυσικά του δόντια.
Η θεραπεία με εμφυτεύματα αποτελείται από δύο στάδια: το χειρουργικό κατά το οποίο γίνεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην γνάθο του ασθενή και το προσθετικό, μετά από ένα εύλογο χρόνο επούλωσης το οποίο διαφέρει ανάλογα με το περιστατικό, και το προσθετικό κατά το οποίο κατασκευάζεται η τελική αποκατάσταση.

Αυτή η αποκατάσταση προσαρμόζεται πάνω στο εμφύτευμα είτε με ειδική κονία είτε με ειδικές βίδες.