ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ!

Χρησιμοποιείται σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανάπτυξη με σκοπό τη μεγαλύτερη αύξηση της κάτω γνάθου προς τα εμπρός. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε ιδανική σύγκλειση και βελτίωση της κατατομής του προσώπου.

Extreme Sports Bike