Ορθοδοντική για παιδιά

Η πρώτη επίσκεψη στον Ορθοδοντικό πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 7 ετών.

Ήδη, σε αυτή την ηλικία αρκετά μόνιμα δόντια (οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι και οι μόνιμοι τομείς) έχουν ανατείλει και η ανάπτυξη των γνάθων είναι τέτοια που επιτρέπει στον ορθοδοντικό να διαγνώσει τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, να προβλέψει μελλοντικές δυσαρμονίες στις σχέσεις των γνάθων ή των δοντιών ή πολλές φορές να καθησυχάσει τους γονείς πως όλα βαίνουν καλώς στην οδοντογναθική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Ορθοδοντική για παιδιά

Η πρώτη επίσκεψη στον Ορθοδοντικό πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 7 ετών.

Ήδη, σε αυτή την ηλικία αρκετά μόνιμα δόντια (οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι και οι μόνιμοι τομείς) έχουν ανατείλει και η ανάπτυξη των γνάθων είναι τέτοια που επιτρέπει στον ορθοδοντικό να διαγνώσει τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, να προβλέψει μελλοντικές δυσαρμονίες στις σχέσεις των γνάθων ή των δοντιών ή πολλές φορές να καθησυχάσει τους γονείς πως όλα βαίνουν καλώς στην οδοντογναθική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της έναρξης μιας ορθοδοντικής θεραπείας στη σωστή ηλικία?

Η ηλικία έναρξης της ορθοδοντικής θεραπείας υπαγορεύεται κυρίως από το είδος του προβλήματος. Σε γενικές γραμμές πάντως στις μικρές ηλικίες τα δόντια και οι γνάθοι καθοδηγούνται πιο εύκολα στη σωστή θέση και ο ορθοδοντικός μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα που θα είναι δύσκολα ή αδύνατα αν η ανάπτυξη του προσώπου και των γνάθων έχει ολοκληρωθεί.

Ακόμη, πεταχτά δόντια που κινδυνεύουν να τραυματιστούν σε ένα ατύχημα θα οδηγηθούν γρήγορα στη σωστή θέση και με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτούν.

Επίσης , όπου ενδείκνυται, η ορθοδοντική θεραπεία θα διορθώσει τη σχέση των δοντιών μεταξύ τους κατά το κλείσιμο του στόματος συμβάλλοντας στη σωστή υγεία των ιστών που τα στηρίζουν (δηλαδή του οστού και των ούλων).

Σημαντικό επίσης είναι πως η εμφάνιση και το χαμόγελο του παιδιού θα βελτιωθούν ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του.