Στο ιατρείο μας διαθέτουμε το εξαιρετικό μηχάνημα λήψης ακτινογραφιών Planmeca Promax 2D S2 το οποίο προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία διαθέσιμων προγραμμάτων απεικόνισης – καλύπτοντας εύκολα όλες τις κλινικές ανάγκες. Με το Planmeca Promax 2D S2 επιλέγουμε τις σωστές μορφές έκθεσης για να ελαχιστοποιήσουμε τη δόση ακτινοβολίας για όλους τους ασθενείς και όλους τους διαγνωστικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα στο bestsmiles Ελευσίνα/Δυτική Αττική παρέχουμε τη δυνατότητα για τις παρακάτω λήψεις ακτινογραφημάτων της γναθοπροσωπικής περιοχής:

bestsmiles

Πανοραμικές-Κεφαλομετρικές Ψηφιακές Ακτινογραφίες

Standard Panoramic

Lateral TMJ (closed and open)

PA TMJ (closed and open)

Horizontal and vertical segmenting

Horizontal and vertical segmenting

Bitewing

PA sinus